7.9.08

Pissarra digital

Articles, recursos i links interessants sobre la Pissarra Digital:

* Article sobre propostes didàctiques d’ús de les PDI

* Aprender con Smart: activitats proposades per realitzar amb la pissarra digital.

* Pissarra Digital Interactiva: bloc amb molts recursos i activitats per PDI.

* Smartboard: software de la pissarra digital Smart Board. El podeu instal·lar al vostre pc o tablet per preparar activitats i després visualitzar-les a la PDI.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...